Nu privacy profijt oplevert, doet privacy er plots wel weer toe

Socioloog Ben Caudron schreef voor MO* een behartigenswaardige column. Daarin hekelt hij bedrijven die privacy niet langer dood verklaren, maar in het post-Snowden tijdperk privacy plotsklaps als verkoopargument hanteren.

“Een wonder geschiedde. Privacy werd uit de dood teruggeroepen en omgevormd tot een verkoopargument. Gevestigde waarden putten zich uit om ons in detail in te lichten over de maatregelen die getroffen werden om onze gegevens te beschermen. Nieuwkomers zagen hun kans schoon om zich alsnog in overvolle markten te positioneren. Zelfs Facebook voerde een paar veranderingen door: wie nu een account aanmaakt hoeft niet meer op zoek naar manieren om berichten enkel met “vriendjes” te delen.

Uiteraard is deze plotse ommezwaai niets meer dan een poging om de schade te beperken. Het is de betrokken bedrijven er niet om te doen om onze privacy echt te beschermen, wel om er aan te verdienen. In door winstmaximalisatie gedreven markten is deze evolutie logisch en acceptabel. Bovendien hebben niet enkel de commerciële spelers er voordeel bij. Ook de mensen die echt om privacy geven zijn gebaat bij het manoeuvre.

Als er iets duidelijk is geworden, is het wel hoe misleidend het discours van de propagandisten van het nieuwe normaal is geweest. Nu privacy profijt oplevert, doet privacy er plots wel weer toe. Laten wij ons ook deze keer geen zand in de ogen strooien en vooral zelf zorgvuldig omgaan met ons recht om met rust gelaten te worden. Daar worden wij alvast beter van.”

Het profijt van privacy