Privacy Camp 2015 in Brussel

cpdp-privacy-camp-2015

Zoals ieder jaar gaat de CPDP conferentie ook dit keer weer gepaard met een mooie reeks randactiviteiten. Een overzicht daarvan vind je hier (of in onze agenda). Een van die activiteiten die we alvast extra in de kijker willen zetten is het Privacy Camp, daags voor de officiële conferentie. Thema dit jaar is “big data and ever increasing state surveillance”.

De dag start met een uitwisseling rond big data. Naast de positieve kanten is er immers reden genoeg om ons zorgen te maken over het risico op discriminatie en sociale ongelijkheid, op nog meer surveillance, uitholling van onze burgerrechten en en van onze privacy. Centrale vraag is hoe je met die discussie omgaat als ngo, organisatie of activist die zich bekommert om de burgerrechten. Na dat rondetafelgesprek volgen verschillende sessies die de discussie rond big data concreter maken: de dataretentierichtlijn, PNR (passagiersgegevens), het TTIP handelsverdrag tussen Europa en de VS, …

Het Privacy Camp vindt plaats op 20 januari 2015 van 8u30 tot 16u.
In de gebouwen van de Université Saint-Louis, Rue du Marais 119 in Brussel.
Alle info vind je hier, waaronder ook het gedetailleerd programma.
Inschrijven voor 17 januari via imge.ozcan(at)vub.ac.be.