Bibliotheek /// Bleri Lleshi: De neoliberale strafstaat (2014)

bleri-lleshi-neoliberale-strafstaatNooit was de kloof tussen arm en rijk zo groot in ons land. Toch zijn het niet armoede en werkloosheid die bovenaan de politieke agenda zijn. Wel criminaliteit, veiligheid, nultolerantie, overlast, hangjongeren. Lukt het niet om de echte problemen aan te pakken, dan kloppen politici maar op steeds diezelfde nagel van de repressie, zegt Bleri Lleshi in ‘De neoliberale strafstaat’. Een strafstaat gebouwd op de ruïnes van de welvaartsstaat: overzichtelijk en met een scherpe analytische geest legt de auteur uit hoe de repressieve vork aan de neoliberale steel zit en waar dertig jaar neoliberalisme ons in sneltempo naartoe voert. En geeft hij een aanzet tot samen nadenken over en werken aan alternatieven.

Bleri Lleshi: De neoliberale strafstaat (EPO, 2014)