Netneutraliteit: hollen de landen het Europees parlementair wetsvoorstel uit?

De Europese staten lijken de internetproviders op een deel van het internet hun gang te willen laten gaan. De VS van haar kant legde Netneutraliteit op 26 februari wettelijk vast. Het klinkt allemaal nogal abstract maar dat is het allesbehalve. Radio Centraal zet het allemaal nog eens netjes op een rijtje. De uitzending kan je hier integraal herbeluisteren. Hieronder nemen we het bijhorend artikel over.

netneutraliteit_128pxWat indien Telenet of Belgacom zouden bepalen onder welke voorwaarden ze internetdiensten zouden beschikbaar stellen? Welke websites aan welke snelheid bereikbaar zouden zijn, of/wanneer en hoe Skype zou werken, en wat moesten ze de mogelijkheid zouden krijgen elkanders digitale uitzendingen te hinderen?
Netneutraliteit betekent dat  internetproviders zich niet met dat soort praktijken bezighouden en alle spelers op dezelfde manier toegang verschaffen tot het net.

80 jongerenorganisaties van Europese politieke partijen ondertekenden een manifest dat de staten oproept om het zogenaamd Telecoms Single Market Regulation wetsvoorstel van het Europees parlement te volgen. De N-VA jongeren blinken uit door als enige  Vlaamse politieke jongerenorganisatie met parlementaire vertegenwoordiging het manifest niet mee te ondertekenen.

We bellen met Aaron Ooms voor tekst en uitleg. Ooms is voorzitter van de JongSocialisten die het manifest wel ondertekenden en ook een persbericht uitstuurden. “Het voorstel van de Raad van ministers specifieert welk deel van het internet neutraal moet blijven. Ze breken de netneutraliteit dus voor een stuk af.  De kans bestaat dat dat stuk in de toekomst vergroot wordt tot de neutraliteit helemaal verdwenen is. Voor ons moet het internet volledig vrij blijven.”

We contacteerden ook het kabinet van de bevoegde  minister Alexander Decroo voor een reactie. De minister zelf was niet beschikbaar voor een gesprek  maar we ontvingen wel volgend standpunt:
“Minister De Croo heeft namens de federale regering steeds beklemtoond dat we verwachten dat voor gebruikers het internet even vlot werkt als water uit de kraan en dat er geen onderscheid gemaakt wordt afhankelijk waarvoor je het gebruikt. Daarom bewaken we het open en neutrale karakter van het internet. Daarbij moet wel steeds voldoende oog zijn voor innovatie.”
“De minister is daarbij voorstander van een Europese regeling van netneutraliteit, waarbij de algemene principes vastgelegd worden op dezelfde manier in alle EU landen, maar waarbij de mogelijkheden voor toekomstige innovaties gevrijwaard blijven. Daarnaast moet de regulator voldoende de mogelijkheid krijgen om de situatie te onderzoeken en krachtdadig op te treden wanneer het netneutraliteitsprincipe geschonden wordt.”

“Het standpunt van de minister blinkt uit door vaagheid.” repliceert Aaron Ooms. “Het eerste deel klinkt zeer positief, maar de passage over innovatie niet.  Wij vragen om de Netneutraliteit te waarborgen en onmiddellijk vast te leggen.”

Onze collega Wim Geraets van de Webgang benadrukt dat NETneutraliteit meer is dan WEBneutraliteit. “Het feit dat Belgacom in principe dataverkeer van concurrent Skype over zijn netwerk zou kunnen hinderen illustreert dit. Of Telenet dat sites zoals Youtube zou vertragen. Technisch is dat perfect mogelijk.”
Verder  vindt hij de respons van minister De Croo eigenaardig. “Er wordt gesteld dat Netneutraliteit moet gegarandeerd worden en dan wordt onmiddellijk gezegd ‘maar innovatie moet gevrijwaard blijven’. De ‘maar’ geeft al aan welk soort innovatie bedoeld wordt. Álle innovatie op het internet is juist ontstaan doordat het internet wél neutraal was.”

Link: achtergrondartikel door EDRi