Slimme meters: de bocht van Turtelboom

Net op het moment dat het Grondwettelijk Hof de  dataretentiewet nietig verklaart, haalt Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom een andere aanslag op de privacy weer tevoorschijn. De slimme meter. De minister heeft in Milaan het licht gezien en voor haar is het een uitgemaakte zaak. “Dit is goed voor de consument én voor de overheid.” Eerst wil ze haar administratie wel nog vragen om de kosten en baten te berekenen. Maar dat lijkt eerder pro forma te zijn, als we de minister zo bezig horen.

Nochtans is de kans heel groot dat haar administratie tot dezelfde slotsom komt als eerder al werd aangetoond. Kosten-batenanalyses waren in het verleden steeds negatief. Slimme meters zijn immers peperduur. Voor de consument brengen ze slechts minimale energiewinst op. Wat wel de hoogte ingaat is de energiefactuur, aangezien de massale uitrol van slimme meters doorgerekend zal worden. Het zijn dus niet de consument of de overheid die wel varen bij slimme meters, zoals Turtelboom rondbazuint. De enige die winst maken, zijn de energiebedrijven. Veel winst. En dan hebben we het niet eens gehad over de aanslag op de privacy die zo’n slimme meter betekent. Want dat verlies is vele malen groter dan de minimale energiewinst.

Hopelijk komt de administratie van de minister tot dezelfde conclusie als wij: afvoeren die slimme meters en eindelijk werk maken van een slim energiebeleid.