Europees Hof van Justitie verklaart privacyverdrag tussen EU en VS ongeldig [update]

schipbreuk

Eindelijk nog eens een heuglijke dag voor onze privacy! Het Europese Hof van Justitie heeft met een baanbrekend arrest de zogenaamde Safe Harbor overeenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten ongeldig verklaard. Door deze overeenkomst, die dateert uit 2000, mogen bedrijven uit de VS gegevens van Europeanen doorsluizen naar de VS. Daarmee werd een uitzondering gemaakt op de regel dat gegevens van Europeanen niet mogen worden doorgesluisd naar landen met een minder strikte privacywetgeving dan de Europese.

De rechters oordeelden nu dus dat Amerikaanse bedrijven niet zomaar persoonsgegevens van Europese burgers mogen opslaan in de VS. Het Hof verwees daarbij expliciet naar de massasurveillancepraktijken van de Amerikaanse overheid en diens onvermogen om de privacy van Europese burgers te beschermen. Dat is dubbel goed nieuws. De uitspraak betekent in de eerste plaats dat bedrijven als Google, Microsoft en Facebook zich in de toekomst aan de strengere Europese privacyregels zullen moeten houden. Maar daarnaast betekent de uitspraak ook een extra steun voor het beëindigen van massasurveillance, niet alleen in de VS maar ook door de EU. Denken we maar aan ondingen als de dataretentiewet of PNR.

Voorwaar, zoals al gezegd, een mooie dag voor onze privacy!

Meer lezen:

Politieke reacties uit België

  • Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein: “Deze uitspraak zegt duidelijk dat de overdracht van gegevens niet kan. Ze moeten zich nu aan veel strengere regels houden. De privacycommissie heeft nu in dezelfde sfeer een zaak lopen tegen Facebook. We willen blijven waken over de veiligheid van Facebook-gebruikers.”
  • De meest uitgesproken reactie kwam van Groen. Stefaan Van Hecke: “In het licht van de rechtszaak over de privacy-instellingen van Facebook is dit een hoopgevend signaal van het Europees Hof van Justitie. In de VS gelden immers niet dezelfde regels als het gaat om de bescherming van persoonlijke gegevens. Dit arrest moet de federale regering inspireren om erg voorzichtig om te springen met het uitwisselen van passagiersgegevens (PNR) en de nieuwe dataretentiewet, aangezien het in deze dossiers om dezelfde juridische overwegingen gaat.”
    Van Hecke hoopt dat dit de politiek in ons land en in Europa wakker schudt. “Op de massale inzameling van gegevens door NSA, in samenwerking met vele Amerikaanse bedrijven zoals Google of Facebook, werd destijds nauwelijks gereageerd door de politiek. Gelukkig kunnen we rekenen op justitie om de privacy van de burger te beschermen. Laten we hopen dat ook onze regering nu eindelijk grondig werk zal maken van privacybescherming,” besluit Van Hecke.

Tot slot is er ook de typische kop-in-het-zand reactie van de Europese Commissie. Vicevoorzitter Frans Timmermans liet in een korte reactie op het arrest alvast weten dat bedrijven die privégegevens van hun gebruikers verwerken, deze data naar de Verenigde Staten kunnen blijven doorsturen. Met andere woorden, de Europese Commissie heeft lak aan het Europees Hof en aan de privacy van Europese burgers.