Big Brother Awards 2015: en de winnaars zijn …

bba2015-safety-first

De winnaars van de Big Brother Awards 2015 zijn gekend. Vanavond werden in de Brusselse KVS voor de vijfde keer de prijzen voor de grootste privacyschenders uitgereikt. De jury koos voor een verontrustende tendens, namelijk scholen die hun leerlingen systematisch screenen naar sporen van radicalisering. De publieksprijs ging naar gulzige apps die massaal onze data verzamelen.

Gulzige apps

De Orde van Vlaamse Balies, die de nominatie mee ondersteunde, nam de apps op de korrel omwille van hun massale gegevensverzameling, hun vaak ondoorzichtig privacybeleid en de lakse houding van de consument t.a.v. die gegevensverzameling. “Apps kennen u en weten waar u zich bevindt. Het privacybeleid is vaak weinig transparant over de redenen en de wijze waarop zoveel persoonsgegevens worden ingewonnen. En gebruikers zijn er zich te weinig van bewust of nemen het gewoon niet ernstig”, klinkt het. Met de toekenning van de publieksprijs, maken gebruikers nu ook duidelijk dat ze zich wel degelijk zorgen maakt over de graaicultuur van de apps.

Leerlingen screenen

De juryprijs werd er dit jaar eentje met een duidelijk sensibiliserend signaal: de tendens waarbij scholen steeds meer geneigd zijn om leerlingen te screenen, ook online, op zoek naar sporen van radicalisering, genomineerd door de Kinderrechtencoalitie. “Dit fenomeen neigt naar sociale surveillance. Wat we zien is dat gebruik wordt gemaakt van bestaande technologieën – die maatschappelijk gedragen zijn – om deze aan te wenden op een wijze die totaal over de schreef gaat. Bovendien heiligt het doel de middelen niet. Er is sprake van een serieuze inbreuk op vertrouwen tussen school en leerling”, aldus de jury.

Zonder hierbij specifiek één school te willen viseren, wordt vooral de problematiek aangeklaagd. “Het is een goed voorbeeld van hoe een school te ver kan gaan in een gegeven klimaat. Zonder te veroordelen willen we met de award eerder waarschuwen voor iets wat wij zien gebeuren. Er heerst vandaag een klimaat waarin bepaalde groepen worden geviseerd. Terwijl de idee eerder moet zijn: vertrek van vertrouwen en ga niet preventief op zoek naar sporen van radicalisering. Als je angst en achterdocht creëert bestaat het gevaar dat kinderen dit gaan zien als een basiswaarde.”

De Big Brother Awards is een organisatie van Liga voor Mensenrechten, in samenwerking met datapanik.org, de Kinderrechtencoalitie, Orde van Vlaamse Balies, Vlaamse Vereniging van Journalisten, Ligue des Droits de l’Homme, European Digital Rights, Mediawijsheid en de Koninklijke Vlaamse Stadsschouwburg.