Privacycommissie wint eerste ronde tegen Facebook

Over het kortgeding van de Privacycommissie, de reactie van Facebook en Bart Tommelein die nog veel werk voor de boeg heeft, want “zonder privacy geen vrijheid”.

facebook-privacyUiteraard ging Facebook meteen in beroep, maar dat maakt de uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg niet minder hoopgevend. Die heeft de Privacycommissie immers over de volledige lijn gelijk gegeven in de zaak die ze had aangespannen tegen Facebook. De sociale netwerksite moet binnen de 48 uur stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België en die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Zoniet riskeert Facebook een dwangsom van 250.000 euro per dag te moeten betalen aan de Belgische Privacycommissie.

deRedactie:

Als een internetgebruiker een website bezoekt, plaatst deze site meestal cookies op het systeem van de surfer, kleine bestandjes die dienen om de communicatie te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door de taalkeuze van de gebruiker bij te houden. De kortgedingrechter oordeelt dat deze werkwijze is toegelaten zolang de bestandjes worden gewist bij het einde van de internetsessie. Facebook plaatst echter ook cookies die bijhouden dat een internetgebruiker, ook iemand zonder Facebook-account, ooit langskwam op een bepaalde Facebookpagina. Deze cookies blijven twee jaar bestaan. De kortgedingrechter oordeelt dat dit persoonsgegevens zijn die Facebook volgens de Belgische privacywet alleen mag gebruiken als de surfer uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. Als de surfer geen lid is van Facebook, is dat niet het geval en moet de site voortaan uitdrukkelijk de toestemming vragen én de nodige uitleg geven.

De reactie van Facebook

De reactie van Facebook zou grappig zijn, als ze niet zo triestig was. “We gebruiken het datr-cookie al meer dan vijf jaar om Facebook veilig te houden voor 1,5 miljard mensen wereldwijd. We gaan in beroep tegen deze beslissing en zijn bezig om mogelijke storingen voor de toegang tot Facebook in België tot een minimum te beperken.” Jammer dat Facebook nog steeds niet kan (of wil) duidelijk maken wat het veilig houden van hun website te maken heeft met het ongevraagd verzamelen van de data van al wie geen lid is van Facebook. [Update: Een uitgebreidere analyse van dit non-argument kan je hier vinden.] Dat ze daar nog snel even het dreigement van “mogelijke storingen” bovenop gooien, strekt Facebook niet bepaald tot eer. Zou het dan echt zo moeilijk zijn voor de tech wizards van Facebook om een onderscheid te maken tussen leden en niet-leden van het scoiaal netwerk en bij die laatsten de datr-cookie te wissen?

De reactie van Tommelein

bart tommeleinStaatssecretaris voor Pivacy Bart Tommelein was uiteraard verheugd over de uitspraak. Hij tweette meteen “zonder privacy geen vrijheid”. Een uitspraak die we alleen maar kunnen beamen. Met die bedenking dat we hopen dat de staatssecretaris die lijn nu consequent zal doortrekken en ook zal toepassen op andere oneerbare praktijken als de dataretentiewet, de passenger name records, anpr, enzoverder. Want het zijn natuurlijk niet alleen de multinationals die onze privacy en dus ook onze vrijheden met de voeten treden. Overheden doen er al even lustig aan mee. Terwijl ook daar onverminderd geldt: zonder privacy geen vrijheid. Er is nog meer dan genoeg werk voor de boeg voor de staatssecretaris, te beginnen met zijn collega’s in de regering.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.