Zweedse privacygroepen vrezen cashloze samenleving

link-iconContant geld verdwijnt in hoog tempo uit de Zweedse samenleving, tot grote zorg van consumentenorganisaties en privacygroepen. Volgens Euromonitor International werd dit jaar 20% van alle consumentenaankopen in Zweden contant betaald, terwijl het wereldwijde gemiddelde op 75% ligt. Hoewel Zweden steeds vaker elektronisch betalen, zijn er groepen die zich zorgen maken, omdat een cashloze samenleving een bedreiging voor de privacy vormt en kwetsbaar is voor cybercrime. Het aantal gevallen van digitale fraude bereikte vorig jaar de 140.000 gevallen, meer dan het dubbele van tien jaar geleden.
Ook is er kritiek dat door het verdwijnen van cash bepaalde groepen in het nauw raken, zoals ouderen en vluchtelingen. De overheid lijkt vooralsnog niet in te grijpen. Het profiteert juist van het digitale betalingsverkeer. Het elektronische spoor zorgt namelijk voor een efficiëntere belastinginning, zo meldt de New York Times. Jacob de Geer, een van de oprichters van de mobiele betaaldienst iZettle, waarschuwt voor de gevolgen van een cashloze samenleving. “Big Brother kan precies zien wat je aan het doen bent als je alleen elektronisch betaalt.” — bron: security.nl (28/12/2015)