NSA-klokkenluider waarschuwt voor Britse spionagewet

William Binney, ex-NSA-topman en klokkenluider, waarschuwt de Britse overheid dat de geplande spionagewet – het zogenaamde Snoopers Charter – een gevaar voor de Britse bevolking betekent. Door de overvloed aan gegevens die verzameld zullen worden, zullen de veiligheidsdiensten niet meer weten welke informatie wel of niet belangrijk is. Volgens Binney is het massaal verzamelen van communicatiegegevens “voor 99 procent onbruikbaar”. Dit kan Britse burgers juist kwetsbaarder maken voor terroristische aanvallen en daarom zelfs levens kosten.

camera-toetsenbordBinney maakt de vergelijking met Black Hole, een programma dat in 2008 door de Britse geheime dienst werd ontwikkeld en de bedoeling heeft om wereldwijd lijsten bij te houden van iedereen die ooit een website heeft bezocht. Voor Binney is dit niet alleen een praktijk die past bij een totalitaire staat. Hij wijst er ook op dat dit soort programma’s de analisten begraaft onder een berg data die bruikbare analyses onmogelijk maakt.

The former NSA director testified that while targeted data collection operations could help prevent terror attacks, “overcollection” of mass data undermined security and had consistently cost lives because of this “analysis paralysis”.

William Binney deed zijn uitspraken voor een commissie van Britse parlementairen die zich buigen over de zogenaamde Investigatory Powers Bill, ook wel Snooper’s Charter ofwel Spionagewet genaamd. Dat fel omstreden wetsvoorstel zou de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onder meer veel meer mogelijkheden geven voor massale surveillance, om computers te hacken, wellicht ook om encryptie te doorbreken, enzoverder.

Waarschuwing geldt ook voor België

De kritiek van William Binney is ook een waarschuwing voor België en andere Europese landen. Ook hier wordt steeds meer alle heil verwacht van massale surveillance. Denken we maar aan de dataretentiewet, die vorig jaar nog ongrondwettelijk werd verklaard maar binnenkort terug zal opdoemen. Of aan het massaal bijhouden van passagiersgegevens, waarop door de Belgische regering sterk wordt aangestuurd. Dat zijn doodlopende wegen, in de woorden van de ex-NSA-topman zelfs letterlijk doodlopend. Massale surveillance maakt de wereld niet veiliger, integendeel. Wie steeds meer hooi op de hooiberg gooit, verkleint aanzienlijk de kans om de speld te vinden. Op die manier zorgt massasurveillance net voor meer onveiligheid.