Internationale coalitie vraagt regeringsleiders encryptie te steunen

We hebben al verschillende keren gewezen op het belang van sterke encryptie en op de gevaren die verbonden zijn aan pogingen om encryptie te breken of te verzwakken. Dat belang kan niet genoeg onderstreept worden. We zijn dan ook verheugd dat vandaag een brede, internationale coalitie regeringsleiders wereldwijd oproept om zich uit te spreken voor encryptie. En ja, ook de Belgische regering mag zich aangesproken voelen.

In de open brief schrijft de coalitie:

“Encryptiemiddelen, -technologieën en -services zijn in onze digitale infrastructuur essentieel in de bescherming tegen misbruik én om persoonlijke communicatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Daarom is de mogelijkheid om in alle vrijheid encryptie te ontwikkelen en te gebruiken een hoeksteen van de huidige wereldeconomie. In het digitale tijdperk wordt economische groei aangejaagd door de mogelijkheid tot vertrouwen en verificatie van onze interactie, en door de mogelijkheid om op een veilige wijze te communiceren en handel te drijven, zowel binnen als buiten de landsgrenzen.”

En de oproep sluit af met:

“Alle overheden dienen wetten, beleid en verdere toepassingen, inclusief geheime afspraken met bedrijven die gericht zijn op het ondermijnen van encryptie en andere veiligere communicatiemethodieken en -technologieën, af te wijzen. Gebruikers moeten de mogelijkheid hebben – en bedrijven moeten de mogelijkheid bieden – tot het gebruik van de sterkste encryptie mogelijk, inclusief end-to-end encryptie, zonder de angst dat overheden toegang kunnen afdwingen tot de inhoud, metadata of de encryptiesleutels zonder eerlijk proces of respect voor de rechten van het mens.”