15 procent van Duitse e-mailers maakte afgelopen jaar gebruik van encryptie

Volgens een onderzoek van Bitkom, het Duits verbond van it- en telecombedrijven, heeft 15 procent van de Duitse internetgebruikers het afgelopen jaar gebruik gemaakt van e-mail versleuteling. Dat is een kleine vooruitgang vergeleken met het jaar daarvoor (14 procent). En nog steeds een pak meer dan in 2013, toen amper 6 procent gebruik maakte van encryptie. 2013 was het jaar waarin de eerste onthullingen van Edward Snowden de pers haalden, wat wellicht het een groot deel van de groei sedertdien verklaart.

In haar persbericht lijkt Bitkom het gebruik te minimaliseren door te spreken over “slechts 15 procent” die e-mails versleutelt. Uiteraard is dat nog een relatief klein aandeel van de internetgebruikers, zeker als je het resultaat omdraait en leest als “85 procent maakt geen gebruik van versleutelde mails”.  Toch waren we verrast door de resultaten, omdat we vermoeden dat het cijfer van gebruik van encryptie in België een pak lager ligt.

Interessant, hoewel niet echt verrassend, aan het onderzoek zijn ook de redenen waarom de ondervraagden geen gebruik maken van versleuteld mailen. 64 procent geeft aan dat ze er niets vanaf weten. 59 procent mailt niet versleuteld omdat de bestemmeling van de mail geen encryptie gebruikt. 26 procent van de ondervraagden tot slot vindt versleuteling te ingewikkeld.

Er is dus nog werk aan de winkel. Voor ontwikkelaars om encryptie voor iedereen toegankelijk te maken. Voor elke e-mail gebruiker om vriend en vriendin te overtuigen van het belang van versleuteld mailen. En zeker ook voor de overheid. Waarom zou die ontwikkelaars niet kunnen stimuleren om mee te werken aan de verbetering van encryptie software? En waarom zou diezelfde overheid geen campagne kunnen opzetten waarin gebruikers worden aangemoedigd om meer versleuteld te mailen? Nu moeten we het stellen met een halfslachtige poging als Safeonweb waar met geen woord over versleuteld mailen wordt gerept. Het kan nochtans niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om persoonlijke data goed te beschermen en potentieel misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen. Versleuteld mailen is één van de zaken die daar een belangrijke rol in kan spelen.

Tussen haakjes, met de vakgroep Cosic van de KULeuven en haar diensthoofd Bart Preneel beschikt België al jaren over één van de leidende onderzoeksgroepen en over een internationale autoriteit op het vlak van encryptie en beveiliging. Die expertise is er alvast.

Maar laten we eindigen met het goede nieuws dat we willen onthouden. Namelijk dat versleuteling van e-mails bij de Duitse internetgebruiker toch weer aan populariteit gewonnen heeft. Nu de rest nog.