CD&V wil belastingbrief vooraf invullen op basis van bankgegevens

link-iconCD&V heeft een reeks wetsvoorstellen klaar rond de hervorming van de fiscaliteit. Een van de voorstellen heft het resterende bankgeheim in België op. Het geeft de ambtenaren die zich bezighouden met de belastingaanslag het recht om informatie op te vragen bij de banken. De fiscus krijgt zo gegevens over de financiële toestand van de belastingplichtige, waardoor op voorhand de correcte aanslag kan worden bepaald.
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet te vinden voor het CD&V-voorstel. “De fiscus toegang geven tot de bankgegevens van alle belastingplichtigen vind ik een stap te ver. We streven naar verdere vereenvoudiging, maar de rechten van de belastingplichtige mogen niet in het gedrang komen. De fiscus mag geen ‘big brother’ worden.” — Bron: Het Laatste Nieuws, 22/01/2016