Waarom ik helemaal niet geobserveerd wil worden

Column van blogger Guido Everaert in De Morgen:

Een samenleving die continu bespied wordt, welke gevolgen heeft dat voor de openheid? Voor de mogelijkheid tot protest? Het is niet omdat ik niets mis doe, dat ik instem met het feit dat ik gefilmd of geobserveerd mag worden. Wie bepaalt overigens wat ‘mis doen’ is?

Ik wil mijn handel en wandel niet geobserveerd weten. Ook niet omwille van zogezegde kleine dingen die het algemeen nut dienen. Wie kan mij garanderen dat er geen misbruik van gegevens of data zal zijn? Dat alle gegevens niet continu met elkaar worden vergeleken? Hoe kan ik in hemelsnaam tot de oprichting van mijn nieuwe en ultrageheime genootschap komen om alle stoute mensen belachelijk te maken? Op deze manier komt het nooit van de grond.  

— Lees de volledige column in De Morgen (17/02/2016)