Technologie geeft overheid de middelen om burgers voortdurend te controleren

Opinie van Stefaan Michielsen, senior writer bij De Tijd:

Big brother is watching you! Toen George Orwell in 1948 zijn boek ‘1984’ schreef, schetste hij daarin het futuristisch schrikbeeld van een overheid in die elke huiskamer meekijkt. Vandaag is dat de realiteit, zelfs in veel grotere mate dan Orwell had kunnen bedenken. En we malen er niet om. We slikken de uitleg dat we afstand moeten doen van onze vrijheden om onze vrijheden te kunnen behouden. We laten ons op een sluipende manier een kostbaar goed ontfutselen: onze privacy.

Aanleiding voor de column is het wetsontwerp van staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) dat het mogelijk moet maken de gegevens van gas-, electriciteits- en watermeters in woningen te gebruiken om sociale fraude op te sporen. Door de technologische ontwikkelingen en de voortschrijdende informatisering een makkie. Maar Michielsen wijst er terecht op dat het wel heel verregaand is dat de overheid gaat neuzen in de electriciteits- en waterrekeningen van de burgers. Hij ziet een klimaat van achterdocht en wantrouwen waarin de overheid in snel tempo een alomvattend controlesysteem kan uitbouwen. — bron: De Tijd (18/2/2016)