Europa tegen opslag van alle vingerafdrukken

link-iconHet voorstel van minister Jambon om de vingerafdrukken van alle landgenoten digitaal op te slaan, maakt weinig kans omdat het wellicht door Europa zal worden tegengehouden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich in 2008 al eens uit tegen het opslaan van DNA-materiaal, DNA-profielen en vingerafdrukken in een databank van de Britse overheid. Het Hof oordeelde dat daardoor het recht op respect voor het privé-leven was geschonden. Het Hof stelde vast dat Engeland, Wales en het Verenigd Koninkrijk de enige rechtsstelsels binnen de Raad van Europa zijn waarin vingerafdrukken en DNA-materiaal van personen van welke leeftijd dan ook en verdacht van welk misdrijf of overtreding dan ook, voor onbepaalde tijd werden opgeslagen. Ook wees het Hof op het risico van stigmatisering, volgend uit het feit dat personen die niet waren veroordeeld voor enig misdrijf en dus recht hadden op het vermoeden van onschuld, werden behandeld op dezelfde wijze als veroordeelde personen. Dit gold volgens het Hof des te meer als het ging om minderjarige personen die nadien waren vrijgesproken van een misdrijf. — Bron: Het Nieuwsblad, 01/03/2016