Privacycommissie: ‘Algemene database voor vingerafdrukken is onaanvaardbaar’

link-iconDe algemene opslag van vingerafdrukken is strijdig met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat stelt de Privacycommissie in een reactie op de uitspraken van minister Jan Jambon, die wil onderzoeken of een database mogelijk is. “Vandaag is er een brede consensus in de Raad van Europa dat een dergelijke algemene verplichting niet overeenstemt met de geldende wetgeving. Een veralgemeende opslag van vingerafdrukken kan niet worden aanvaard en is strijdig met artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens”, verwijst de Privacycommissie naar de bescherming van het privéleven. — Bron: De Standaard, 01/03/2016