Privacycommissie: “Databank voor gedetineerden is onwettig”

De databank voor gedetineerden, die vorig jaar in gebruik genomen werd, is onwettig. Volgens de Privacycommissie is onvoldoende duidelijk wie toegang heeft tot de database. De zogenaamde SIDIS Suite houdt de gegevens van alle gedetineerden bij. In de databank is onder andere te vinden wat iemand op zijn kerfstok heeft, welke tuchtmaatregelen hij gekregen heeft, of hij risicogedrag vertoont en wanneer en naar waar hij overgeplaatst wordt. Dat alles moet volgens de FOD Justitie zorgen voor een efficiënter beheer van het gevangenisleven. Maar volgens de Privacycommissie is er te weinig transparantie. “Het kan niet de bedoeling zijn dat gegevens van gedetineerden te grabbel gegooid worden. In het ergste geval is het mogelijk dat terroristen of gewone criminelen van die informatie gebruikmaken om iemand uit de cel te krijgen of voor een afrekening.” — Bron: De Morgen, 7/3/2016