Wat bedoelt de regering met ‘internetpatrouilles’?

De regering wil meer blauw online. Maar dat is een heel vaag begrip. Veel van het plan is nog niet ingevuld. Maar de lijn is wel duidelijk. Datanews geeft een overzicht.

  • Het gaat eerst en vooral niet enkel om het plan rond online politie maar om verschillende doelstellingen van de politie die momenteel worden geherdefiniëerd. Technologie en internet zijn daar één aspect van. Daaruit komt nu het Nationaal Veiligheidsplan: een concreet plan met doelstellingen voor de politie. Tegelijk is er de meer abstracte kadernota integrale veiligheid die voor het eerst sinds 2004 wordt vernieuwd.
  • Vandaag wordt online criminaliteit al opgevolgd door de Federal Computer Crime Unit, maar de bedoeling is om het gehele politiewerk te versterken. Onder meer door proactief rond te kijken op het web. Het is dus niet zo dat de FCCU morgen dubbel zoveel mensen in dienst zal hebben, al wordt er ook hier gedacht aan versterking.
  • De politie zal binnenkort dus proactief aanwezig zijn op het internet. Niet noodzakelijk op zoek naar criminaliteit, maar wel om een oogje in het zeil te houden op bepaalde openbare plaatsen. Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon, nuanceert daarbij dat het niet de bedoeling is dat de politie zelf gaat hacken of zaken uitlokt. Ook zal er nog steeds toestemming nodig zijn van de gerechtelijke partijen bij specifieke gevallen, zoals dat vandaag bij telefoontaps moet.
  • Er is geen apart budget voor de plannen, maar het algemeen budget zal voortaan wel meer aandacht hebben voor online. Los van de plannen werd er recent wel 115 miljoen vrijgemaakt voor de digitalisering van de politiediensten. Onder meer voor een cloudoplossing en geautomatiseerde intelligentie.

 — lees het volledige artikel bij Datanews, 7/6/2016