Iedereen krijgt binnenkort een privacypaspoort

link-iconStaatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer: “Elke burger kan met zo’n privacypaspoort zien in welke databanken zijn gegevens zitten en wat daar allemaal mee gebeurt. Meteen kan die burger zelf bepalen wat mag en wat niet mag. Vergelijk met de instellingen van een smartphone waarbij de gebruiker zelf instelt wat er kan en niet kan. Juridisch en praktisch wordt dat niet eenvoudig. Maar zo’n paspoort geeft de burger meer controle over zijn gegevens en bijgevolg meer vertrouwen in wat met die gegevens gebeurt. Dat vertrouwen is uiterst belangrijk om de digitale economie te laten groeien. Bij de Privacyautoriteit komt er daarom een one-stop-shop-mechanisme. Dat moet voor de burger de drempel verlagen om eventuele foute gegevens te laten aanpassen.” — bron: De Standaard, 14/6/2016