“Niet de bedoeling om gezondheidsgegevens te verkopen”

link-iconStaatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) ontkent dat hij het voor de overheid mogelijk wil maken om gezondheidsgegevens van burgers te verkopen aan de farmaceutische sector. “Verkoopt de overheid straks uw privégegevens aan farmabedrijven?”, vroegen enkele media zich vanmorgen af, op basis van de nieuwe beleidsnota privacy. Tegenover De Standaard zegt de staatssecretaris echter dat het “niet de bedoeling is om gezondheidsgegevens te verkopen”. “Wettelijk zou dat ook niet kunnen”, zegt hij. “Wel zoek ik naar een kader om die gegevens ter beschikking te stellen. De patiënt zal alleszins altijd zijn toestemming moeten geven. Bovendien moeten de gegevens anoniem worden gemaakt. Concreet denk ik aan een publiek-private samenwerking onder strikte voorwaarden.” “In het buitenland gebeurt dit nu al”, weet De Backer. “In een recent rapport moedigt de Oeso de diverse overheden aan om deze gegevens beter te gebruiken. Dit kan diagnoses verbeteren, de medicatie optimaliseren, … De patiënt moet daar uiteindelijk beter van worden. De return kan een goedkopere medische zorg zijn of een meer gepersonaliseerde en dus efficiëntere behandeling.” — bron: De Standaard, 14/6/2016