Privacycommissie verliest zaak tegen Facebook

Het Brusselse hof van beroep heeft de vordering die de Belgische Privacycommissie had ingesteld tegen Facebook Ierland en Facebook België, afgewezen. De rechtszaak draait om het datr-cookie, een cookie waarmee Facebook ook niet-gebruikers van de sociale netwerksite over het internet kan volgen. Zo bewaren deze cookies twee jaar lang de mogelijke interesses en voorkeuren van de internetgebruiker. Voor de Privacycommissie is dit een duidelijke inbreuk op de privacy.

Begin november 2015 had de Privacycommissie van de Brusselse kortgedingrechter gelijk gekregen. Die oordeelde dat de gegevens die via de datr-cookies verzameld worden wel degelijk persoonsgegevens zijn en dat Facebook die gegevens alleen maar mocht gebruiken als de surfer daar ondubbelzinnig toestemming voor gaf.

Facebook ging tegen die beschikking in beroep en het Brusselse hof van beroep heeft nu dus geoordeeld dat de Belgische rechtbanken niet bevoegd zijn om in deze zaak te oordelen, aangezien de gegevens in Ierland worden verwerkt. De Belgische Privacycommissie kan wel tegen Facebook België optreden, maar volgens het hof is de vordering die de rechtbank oplegde ongegrond omdat die niet dringend is.

Reacties van de Privacycommissie en van de Staatssecretaris voor Privacy

De Privacycommissie betreurt uiteraard dat haar vordering werd afgewezen. “Op vandaag betekent deze uitspraak wel zuiver en eenvoudig dat de Belgische burger geen privacybescherming kan bekomen van de hoven en rechtbanken ten opzichte van buitenlandse spelers. Zodoende is die burger blootgesteld aan massale privacyinbreuken.” De Privacycommissie wil onderzoeken of ze Cassatie zullen aantekenen tegen de beslissing.

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) wil van zijn kant de strijdbijl niet begraven.

“Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wie wel bevoegd is. Ons land moet die voortrekkersrol als beschermer van de privacy in Europa blijven spelen. Omdat België zich nog steeds ernstige vragen stelt over het privacybeleid van Facebook, heb ik besloten dat ons land zich aansluit bij een prejudiciële vraag gesteld door een Duitse rechtbank bij het Europees Hof over het cookiebeleid van de sociaalnetwerksite.”
“Gegevens kennen geen grenzen, bescherming van de privacy evenmin. Daarom is het belangrijk dat wij aan de kar blijven trekken om dit probleem Europees aan te kaarten. Onze privacywet is geen vodje papier.”

– bron: De Morgen en Reuters (29/6/2016)