Verzekeraars treden privacywet met de voeten

Uit onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat bijna alle verzekeringsmaatschappijen de vertrouwelijkheid van gegevens niet respecteren en dat de medische vragenlijsten van verzekeraars vaak vage en overbodige vragen bevatten. Test-Aankoop dreigt met gerechtelijke stappen als de verzekeraars die illegale praktijken niet stopzetten.

Onduidelijke, niet relevante en totaal overdreven vragen

Het gaat om de medische vragenlijst die voorgelegd wordt bij de (vaak verplichte) schuldsaldoverzekering als iemand een hypothecaire lening wil afsluiten. Die vragenlijst zou enkel tot doel mogen hebben om het overlijdensrisico van een kandidaat-verzekerde correct in te schatten. Toch bevatten bijna alle onderzochte vragenlijsten ook vragen die onduidelijk, niet relevant en totaal overdreven zijn. Test-Aankoop geeft een paar frappante voorbeelden:

  • Hebt u de voorbije 12 maanden een dokter bezocht?
  • Hebt u een bloedonderzoek ondergaan?
  • Volgt u een kinesitherapeutische, homeopatische of psychotherapeutische behandeling?
  • Lijdt u aan angsten?
  • Hebt u al een blaasontsteking gehad?
  • Hebt u al verkoudheden gehad?”

Vragen die overduidelijk geen enkele betrekking hebben op een aandoening die het overlijdensrisico verhoogt. Test-Aankoop merkt dan ook terecht op dat dergelijke vragenlijsten het recht op privacy schenden.

Geen respect voor de vertrouwelijkheid van gegevens

Nog erger is de manier waarop er wordt omgesprongen met de medische gegevens die via de vragenlijsten worden verzameld. Wettelijk gezien mogen gezondheidsgegevens enkel naar een dokter van de verzekeringsmaatschappij worden overgemaakt en niet aan andere werknemers van het bedrijf. Test-Aankoop stelde echter vast dat slechts één verzekeringsmaatschappij voldeed aan deze vereiste.

Wat betreft de vertrouwelijkheid naar derden toe, bleek dat de meeste verzekeraars zich het recht toeëigenen de gegevens door te sturen naar andere takken binnen dezelfde groep en zelfs naar Datassur, een samenwerkingsverband van de verzekeringsondernemingen waarbinnen gegevens worden uitgewisseld om de afhandeling van schaderegelingen te versnellen.

Gerechtelijke stappen

Die illegale praktijken werden ook in het verleden al door Test-Aankoop aangekaart. Omdat de resultaten even bedroevend blijven, heeft Test-Aankoop nu een ingebrekestelling gestuurd naar een tiental betrokken verzekeringsmaatschappijen. Zij krijgen drie weken de tijd om hun medische vragenlijsten aan te passen. In geval van weigering of uitblijven van antwoord, dreigt Test-Aankoop met verdere juridische stappen.