De rechtsstaat bescherm je niet door haar te beschadigen

Folkert Jensma had het tijdens de opening van het stadsfestival Op.Recht.Mechelen over de kwetsbaarheid van de rechtsstaat. Een opmerkelijk pleidooi voor een weerbare rechtsstaat die de moeilijke weg durft te kiezen.

Een rechtsstaat bewijst zich juist bij diegenen die ontrecht zijn, gehaat worden, verafschuwd of niet gewenst. Dat betekent dus bij de aanslagplegers van IS, de jihadisten in eigen kring, de gedetineerden in de overbevolkte gevangenissen waar het personeel staakt, de haters op internet, de stenengooiers en sluipschutters – enfin, u ziet wie ik bedoel.

Dat is, in angstige, gepolariseerde tijden een hele opgave, waar politici toch al de neiging hebben om in uitzonderingstoestanden te denken en de rechtsstaat maar even te schorsen of te negeren, omdat dat nu even beter uitkomt. Het vereist ook veel moed om de aanslagplegers juist uit hun schuilplaatsen te praten, om haatdragende religieuze fundamentalisten spreektijd en een vrij podium te gunnen, om gedetineerden vrij te laten als de staat hun mensenrechten schendt en om alleen huiszoekingen te doen bij terreurverdachten met een rechterlijke toetsing en niet zonder, zoals in Frankrijk nu schering en inslag is.

Mijn oproep is – dat moeten we niet laten gebeuren, wij moeten ieders burgerrechten steeds verdedigen, ongeacht wie het betreft – en dus ook als het mensen betreft van wie wij afschuw hebben of voor wie wij bang zijn. Onze vrijheid is ook hun vrijheid.

lees zijn volledige tekst bij Mo*

oprechtmechelen