Staatsveiligheid zet steeds meer bijzondere inlichtingenmethoden in tegen terrorisme

link-iconIn 2015 hebben de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV 1392 keer bijzondere inlichtingenmethoden – zoals observaties en telefoontap – gebruikt. Significant is de stijging van het aantal bijzondere inlichtingenmethoden (BIM) die de Staatsveiligheid inzet tegen de terreurdreiging. Dat aantal is met ruim 60 procent gestegen, van 499 gevallen in 2014 naar 812 in 2015. In onderzoeken naar spionage door buitenlandse inlichtingendiensten heeft de Staatsveiligheid dan weer opmerkelijk minder BIM’s aangewend: een daling van 319 BIM’s in 2014 naar 253 in 2015. Naar verluidt zou het aantal BIM’s in spionagezaken in 2016 opnieuw gestegen zijn.

Globaal genomen blijft de inzet van BIM’s door de Belgische inlichtingendiensten de voorbije jaren relatief stabiel: van 1378 in 2013, over 1282 in 2014 tot 1392 in 2015. Van die 1392 nam de Staatsveiligheid het overgrote deel (90 procent) voor zijn rekening. De militaire inlichtingendienst ADIV deed vorig jaar 121 keer een beroep op bijzondere inlichtingenmethoden; in de meeste gevallen (101) ging het om onderzoeken naar de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten. Ook de inzet van telefoontap bleef min of meer stabiel in vergelijking met voorgaande jaren. Dat gebeurde vorig jaar in 25 gevallen door de ADIV, en in 87 gevallen door de Staatsveiligheid.

In de komende weken buigt de commissie-Justitie zich opnieuw over de herziening van de BIM-wet, die in 2010 van kracht werd. De regering wil de toolbox van de inlichtingendiensten immers verder uitbreiden.