Sinds 2012 15 privacy-inbreuken vastgesteld bij Vlaamse overheid

Sinds 2012 zijn bij de Vlaamse overheid 15 privacy-inbreuken vastgesteld. De inbreuken gaan over ongeoorloofde inzage of gebruik van persoonsgegevens door medewerkers van de overheid. De meeste gevallen situeren zich bij de VDAB (10 gevallen sinds 2014), waar dit ook al tot ontslag heeft geleid.

De Vlaamse overheid werkt volgens minister Homans met veiligheidsplannen en wijst ook informatieveiligheidsconsulenten aan die erop moeten toezien dat ongeoorloofde inzage of gebruik van persoonsgegevens niet kan. “Een goede praktijk, want dit, samen met de registratie van inzage en gebruik van gegevens, zorgt ervoor dat misbruik voorkomen én bestraft kan worden”, aldus Vlaams parlementslid Lionel Bajart (Open Vld).

Toch zal ook de Vlaamse overheid volgens Bajart nog extra inspanningen moeten doen. “In mei werd de nieuwe Europese Privacyverordening goedgekeurd die vanaf mei 2018 van toepassing zal zijn. De omzetting van die verordening is een federale bevoegdheid. Maar de Privacycommissie raadt bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken aan om zich daarop nu al voor te bereiden. De nieuwe regelgeving bevat naast verstrengingen ook een aantal nieuwe (technische) verplichtingen. Die gelden ook voor overheidsinstanties, waardoor de Vlaamse overheid haar privacybeleid hieraan zal moeten aanpassen.” — bron: Knack