Opgepast, de gedragspolitie ziet u

De Standaard over de behaviour detection officers die sedert de aanslag van 22 maart worden ingezet om verdachte personen uit de massa te halen op basis van hun gedrag.

Intussen zijn meer dan honderd Belgische politiemensen onderlegd in de principes van de gedragsherkenning. 45 personen zijn opgeleid als trainer en 64 als “eindgebruiker”. De meesten (20 trainers en 33 eindgebruikers) werken bij de luchtvaartpolitie. Ook de spoorwegpolitie heeft al mensen in dienst die het onder de knie hebben. Opvallend is dat de politie van Antwerpen de enige lokale zone is die al herkenners in haar rangen heeft. Die zouden van pas kunnen komen bij massa-evenementen. Ook mensen van de federale politie die instaan voor ordehandhaving, hebben de opleiding gekregen.

Voor exacte resultaten is het volgens minister Jambon nog te vroeg. Maar tussen half november en half december vorig jaar zouden op de lucht­haven van Zaventem al dertig mensen zijn gedetecteerd die ‘gelinkt zijn aan terrorisme of feiten die zijn verbonden aan de veiligheid van de staat’. — bron: De Standaard

In het volledige artikel (abo only) worden wel vraagtekens geplaatst bij de methode.

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren wel vraagtekens geplaatst bij de wetenschappelijke basis van behaviour detection, onder meer in het vakblad Nature. ‘Een blijk van emotie (zoals zweten, red.) linken aan een poging tot misleiding gaat nogal ver’, vinden critici. Ook een controleorgaan van de Amerikaanse federale overheid heeft zijn twijfels in een rapport gegoten. ‘Gedragsanalyse is een kwestie van geluk’, klinkt het.

Het artikel vermeldt ook nog eens de checklist die de Amerikaanse Transportation Security Administration hanteert voor dit soort screenings. Die lekte een tweetal jaren geleden uit via The Intercept. De checklist valt uiteen in twee delen: een eerste observatie van gedrag van passagiers en een analyse van reacties tijdens een controle. Bij de eerste observatie worden punten opgeteld voor:

 • te laat aankomen
 • zweterige handpalmen
 • overvloedig zweten
 • sterke lichaamsgeur
 • te zware reiszak
 • koude, indringende blik
 • te snel knipperen met de ogen
 • constant kijken naar andere passagiers
 • overdreven vaak krabben
 • minimale lichaamsbewegingen, armen strak naast het lichaam

Bij wie deel uitmaakt van een gezin of ouder koppel, worden er weer punten afgetrokken.
Wanneer de persoon wordt aangesproken, letten de agenten op het volgende:

 • vaak slikken
 • hand op de mond leggen tijdens het spreken
 • vaak kuchen
 • niet antwoorden op vragen
 • objecten plaatsen tussen zichzelf en de agent