E-prikkeldraad en de herovering van de digitale commons

Dirk Barrez, hoofdredacteur van Pala.be, mocht voor de conferentie Tussen delen en beschermen de keynote lezing geven. Het werd een prikkelende oproep om onze digitale commons te heroveren van bedrijven als Facebook, Google, Uber, Airbnb en co, die niet ophouden hun elektronische prikkeldraad te plaatsen in de publieke ruimte van internet.

Het is hard nodig om te kunnen kiezen voor digitale opslagruimte waar niemand meeleest, waar de veiligheid en privacy van wat mensen en organisaties opslaan zijn gewaarborgd; evenzo voor hun mails, of om te werken in de cloud zonder dat gegevens op straat belanden, of zelfs voor alternatieve sociale netwerken… natuurlijk ook om te kiezen voor open sources websites waar anderen niet gaan lopen met uw gegevens en die van uw bezoekers of klanten, ook niet wanneer u toch de courante zogenaamde ‘social media’ wil integreren.

Vele alternatieven bestaan al, maar zijn te weinig bekend, en in elk geval te weinig gebruikt. Dat kan, moet en zal veranderen. De noodzaak wordt velen elke dag duidelijker. Dat proces willen we met Pala helpen versnellen… vooral in functie van het hoofddoel dat ons hier allen bindt.

Die herovering van onze gegevens is namelijk vooral nodig om onze digitale vrijheid te herwinnen. Alleen zo kunnen we ongestoord en met een gerust gemoed kennis en informatie delen met wie we echt willen samenwerken en delen… en enkel met hen… en kunnen we de vruchten plukken van die vrije samenwerking.

E-prikkeldraad en de herovering van de digitale commons