Wantoestanden in slachthuizen: “Camerabewaking zou een optie kunnen zijn’”

Eerder deze week bracht een undercoveroperatie bij het Exportslachthuis Tielt gevallen van zware varkensmishandeling aan het licht. In de nasleep van die affaire suggereert de organisatie achter het kwaliteitslabel Certus dat bewaking met camera’s een mogelijkheid is om de wantoestanden bij de slachthuizen uit te bannen. Die oplossing werd gesuggereerd door dierenrechtenorganisatie Gaia. “We gaan onderzoeken hoe we deze toestanden in de toekomst kunnen vermijden, en dat kan een van de conclusies zijn. We hebben niet voor niets een rol als pionier inzake kwaliteitsbewaking.” — bron: De Standaard

Toch raar om de woorden kwaliteitsbewaking en camerabewaking in één adem te horen vernoemen. Bij ons weten hebben beide niets met elkaar te maken. Camerabewaking kan enkel controleren of de regeltjes gevolgd worden en net daar zit de kern van het probleem. Niet bij een gebrek aan controle, maar bij de bio-industrie waar kwaliteit en dierenwelzijn per definitie met elkaar vloeken. Ondanks de regeltjes.