Privacycommissie wil binnenvallen bij bedrijven

De Privacycommissie mag vanaf volgend jaar inspecties uitvoeren bij bedrijven waarvan wordt vermoed dat ze onze privacy schenden. Maar ze vindt dat de regering haar niet genoeg bevoegdheden geeft. De commissie wil onder meer kunnen binnenvallen bij bedrijven. Daarnaast wil ze zonder toestemming van de eigenaars of verantwoordelijken de computersystemen kunnen inkijken. Inspecteurs moeten volgens haar ook alle nuttige voorwerpen kunnen onderzoeken, van bewakingsapparaten tot pacemakers met een internetverbinding. Ze moeten echte inbeslagnames kunnen doen. En als ze tijdens hun controles worden belemmerd, moeten daar boetes op staan en in zware gevallen zelfs strafrechtelijke boetes. Vanaf volgend jaar kan de privacycommissie zeer zware boetes – tot 20 miljoen euro of 4 procent van de omzet – opleggen aan bedrijven die de privacyregels niet respecteren. De regering-Michel heeft daarvoor tijdens een ministerraad op 31 maart al een voorontwerp van wet goedgekeurd. Maar de privacycommissie maakt in een advies van 47 pagina’s dus brandhout van de voorziene procedures. ‘Een onderzoeksbevoegdheid die volledig afhangt van de toestemming van de betrokkene is geen bevoegdheid’, luidt het. — bron: Belga