Privacycommissie ziet aantal dossiers stijgen

In 2016 behandelde de Privacycommissie 4.491 dossiers. Dat blijkt uit het jaarverslag van de commissie. Vergeleken met 2015 betekent dit een stijging met 299 dossiers. Het ging in 2016 om 3.841 verzoeken om informatie, 318 bemiddelingsverzoeken en 332 controledossiers. Net als vorig jaar gingen de meeste informatievragen over bewakingscamera’s. Het aantal bemiddelingsdossiers daalde dan weer. Het jaar 2016 was voor de Privacycommissie ook het jaar van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die trad op 24 mei 2016 in werking, maar wordt pas op 25 mei 2018 van toepassing. De commissie werkte onder andere aan een handleiding voor bedrijven om de verordening om te zetten. — bron: De Morgen

 — Jaarverslag 2016 van de Privacycommissie