Franse school experimenteert met gezichtsherkenning

Een school in Paris gaat vanaf september van start met gezichtsherkenning om te zien of studenten de les al dan niet aandachtig volgen. De software, Nestor genaamd, maakt gebruik van de webcam van studenten die een online cursus volgen. Nestor kan de oogbewegingen en de gezichtsuitdrukking van een student analyseren en daaruit opmaken, of hij of zij al dan niet aandachtig de cursus volgt. De software legt de student vervolgens een aantal vragen voor, gebaseerd op het deel van de cursus waar de aandacht verslapt is. Lesgevers krijgen ook een analyse van de momenten waarop studenten minder aandachtig zijn, zodat ze hun cursus daar eventueel kunnen aan aanpassen.

LCA Learning, het bedrijf achter Nestor, hoopt dat de software in de toekomst niet alleen bij online cursussen – de zogenaamde MOOCs, massive open online courses – ingezet zal worden. Ze zien ook mogelijkheden voor gebruik in klasverband, waarbij bijvoorbeeld leerlingen automatisch een waarschuwing krijgen toegestuurd wanneer hun aandacht verslapt.

— bron: This French school is using facial recognition to find out when students aren’t paying attention, The Verge