Ook onze watermeter wordt slim

Een aantal drinkwatermaatschappijen is experimenten gestart met de “slimme watermeter”. Daarom bestelde minister Schauvliege een onderzoek bij de Waterregulator. Conclusie: de meter lijkt duur, maar er zijn ook veel voordelen. Zo moeten watermaatschappijen geen meters meer opnemen, lekken en fraude worden sneller ontdekt, net als waterverbruik in leegstaande woningen.

Schauvliege roept de watermaatschappijen alvast op om samen te gaan werken en ervaringen uit te wisselen. Ze heeft ook een kosten-batenanalyse besteld die eindbeslissingen vooraf moeten gaan. Wellicht zal de invoering beginnen met nieuwbouw en zware renovaties. Schauvliege belooft ook een armoedetoets en wil gebruikers en armoedeorganisaties betrekken bij de invoering. Ondertussen moeten ook privacyproblemen aangepakt worden: zo moet het doorsturen van de gegevens voldoende beveiligd zijn tegen nieuwsgierige blikken. — lees verder bij Het Nieuwsblad

Euh, welke nieuwsgierige blikken zou minister Schauvliege dan wel bedoelen? Die van de watermaatschappijen? Die van de overheid? Want die krijgen op deze manier weer een schat aan gegevens in de schoot geworpen. En die zogenaamde voordelen uit het onderzoek van de Waterregulator? Die zijn er natuurlijk vooral voor de watermaatschappijen. Anders dan in het artikel beweerd wordt, blijkt uit onderzoeken dat de besparingen voor de burger minimaal zijn en vooral een tijdelijk fenomeen. Neen, zowel voor het milieu als voor onze privacy zijn dergelijke slimme meters géén goede zaak.