Amerikaans ministerie wil weten wie anti-Trump-website bezocht

Los van het feit dat dit meer dan waarschijnlijk ongrondwettelijk is, gaat dit soort informatie-“verzoek” toch wel verontrustend ver. Ook als het ministerie de gegevens niet te pakken zou krijgen, dan legt het verzoekschrift nog steeds zware druk op de vrijheid van meningsuiting. Het kan immers even goed werken als een waarschuwende vinger: kijk maar, vroeg of laat komen we toch te weten wie jullie zijn. Perfide.

Het ministerie van Justitie heeft een webhoster gevraagd om alle informatie over de site disruptj20.org, zijn beheerder en de bezoekers, door te geven. De naam van de site verwijst naar 20 januari, de dag dat Donald Trump de eed aflegde en officieel president van de Verenigde Staten werd. Rond die dag waren er enkele grote protesten, waarvan disruptj20.org een van de grootste organisatoren was.

DreamHost, het bedrijf dat de website host, ontving een onderzoeksbevel waarmee informatie over de anti-Trump-website werd opgevraagd. Volgens de hoster gaat het alleen al in de eerste zes dagen na de eedaflegging om 1.3 miljoen IP-adressen en om duizenden contactgegevens en foto’s. Op basis van die gegevens wil het ministerie bepalen wie de website bezocht heeft.

DreamHost zegt het verzoek te hebben afgewezen. Volgens het bedrijf gaat het om een ongericht verzoek dat de vrijheid van meningsuiting en vereniging aan banden legt. ‘Dit verzoek moet bij iedereen een alarmbel laten afgaan’, schrijft de webhoster. Het ministerie van Justitie in Washington is nu naar de rechter gestapt om DreamHost te dwingen de informatie te geven. Komende vrijdag is er een hoorzitting.