Veel Belgische webshops hebben nauwelijks aandacht voor veiligheidsbeleid

Heel wat Belgische webshops hebben nog steeds nauwelijks aandacht voor een veiligheidsbeleid. Vooral starters en kleine webshops schieten schromelijk te kort. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat e-commercevereniging SafeShops.be door securitybedrijf BA liet uitvoeren bij 1149 webshops.

59% van de webshops hebben nog steeds geen, een slecht of een half werkend SSL-certificaat geïmplementeerd. Dit verhoogt de kans dat er iemand “meeluistert” en dus in het bezit van ingevulde data kan komen. 28% heeft het zogenaamde Sender Policy Framework (SPF) nog niet geïmplementeerd. Dat is een protocol dat helpt vast te stellen of de verzender van een mailbericht gerechtigd is om een bericht te verzenden namens de afzender van het bericht.

De grotere webshops beschikken wel over een veiligheidsbeleid. De overige 70% zijn beginnende of kleine webshops die niet (voldoende) op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving op gebied van veiligheid. Vanaf 2018 lopen ze het risico fikse boetes te moeten betalen. Dan treedt de GDPR-regelgeving in werking.

– lees verder bij datanews