Farmabedrijven zetten jacht op patiëntendata verder

Belgische ziekenhuizen moeten kiezen of ze data over hun patiënten, weliswaar geanonimiseerd, verkopen aan een multinational die met farmabedrijven samenwerkt. Het stelt de vraag op scherp of big data uit onze ziekenhuizen gebruikt mogen worden met het oog op winst voor privébedrijven. De Christelijke Mutualiteit maakt zich alvast ongerust.

QuitilesIMS, de multinational in kwestie, heeft enkele jaren geleden een Belgische IT-firma overgenomen die individuele analyses maakt voor ziekenhuizen, bijvoorbeeld rond het medicatiegebruik, inclusief een vergelijking met andere ziekenhuizen. Na de overname van het Belgisch bedrijf wil QuintilesIMS nu, in ruil voor zulke rapporten, toestemming om de data uit de ziekenhuizen door te geven aan derden. Aan farmabedrijven, bijvoorbeeld. Onder meer het Antwerpse ZNA, het grootste ziekenhuis van het land, en de universitaire ziekenhuizen in Gent en Antwerpen staan voor de keuze of ze het nieuwe contract met QuintilesIMS ondertekenen.

De Christelijke Mutualiteit reageert alvast negatief. Nationaal secretaris Tom Joos heeft er een principieel probleem mee dat data uit ziekenhuizen, die voor het grootste deel gefinancierd worden met publieke middelen, gecommercialiseerd worden voor privé-doeleinden. “Het gaat om zeer gedetailleerde informatie: waaraan lijden patiënten, welke medicatie krijgen ze, hoeveel betalen ze voor de zorg. Die data horen niet op de vrije markt te komen. Het zou de grip van de farmabedrijven op onze gezondheidszorg vergroten. En we behoren al tot de landen met een zeer hoog medicatiegebruik.” — bron: De Standaard