VRT brengt bewakingscamera’s (gedeeltelijk) in kaart

De VRT brengt (voor het eerst) in kaart hoeveel bewakingscamera’s door politiezones en gemeenten gekocht en beheerd worden. De redactie komt uit op een cijfer van 3.555 camera’s, zowel gewone bewakingscamera’s als ANPR-camera’s en zowel vaste als mobiele camera’s. Dat cijfer is bij benadering, want uit de telefonische bevraging van politiezones en gemeenten, bleek ook dat niet alle diensten met volle zekerheid een aantal konden opgeven. Die 3.555 camera’s is dus een minimumgetal, het aantal ligt in werkelijkheid wellicht nog hoger. Wat overigens niet op de kaart staat, zijn de ontelbare camera’s die niet door politie of gemeente beheerd worden. Daarover bestaan geen duidelijke cijfers, aangezien de Privacycommissie enkel beschikt over cijfers van het aantal aangiftes maar niet van het aantal camera’s per aangifte.

De VRT-redactie trekt ook een aantal conclusies.

“Wie de camera’s aankoopt en waar ze hangen, daar is voorlopig nog niet echt een lijn in te trekken. Zo hebben steden als Antwerpen en Mechelen er honderden, terwijl Gent er amper 42 heeft. Ook in meer landelijk is er een spreidstand: politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) heeft er geen, Politiezone Balen-Dessel-Mol 121.”

“Maar liefst 91 procent van de politiezones heeft het aantal camera’s verhoogd in deze legislatuur. Voor 2012 hingen er 973 camera’s – de afgelopen vijf jaar werd dat aantal meer dan verdrievoudigd. Het zijn vooral de hoogtechnologische ANPR-camera’s die in opmars zijn: van enkele tientallen in 2012 tot 1.154 vandaag. (…) 77 procent van de politiezones laat weten dat ze in de nabije toekomst van plan zijn om meer camera’s aan te kopen. Vandaag de dag hangen er in twaalf politiezones nog geen camera’s, maar acht daarvan hebben wel plannen om dat te doen.”

Wordt u in uw politiezone geobserveerd door camera’s? Ontdek het hier