Privacycommissie kiest met Facebook de verkeerde vijand

Matthias Dobbelaere-Welvaert, jurist gespecialiseerd in nieuwe technologieën en privacy, vindt dat de Privacycmmissie tijd en geld verspilt met de ophefmakende rechtszaak tegen Facebook. “Laat de grote spelers dat gevecht voeren en concentreer u op de bescherming van de privacy bij Belgische bedrijven.”

In een opiniebijdrage voor VRT Nieuws stelt de jurist de vraag wat de prioriteiten van de Privacycommissie zijn. Want terwijl de Privacycommissie en Facebook al twee jaar bekvechten in de rechtbank, kan je in België op twee oren slapen als je het niet te nauw neemt met de privacywetgeving. Elke schending van de privacywetgeving is er één te veel en dus moet er op alle niveau’s opgetreden worden. Met sensibilisering als meest dringende prioriteit. Daarom wil Matthias Dobbelaere dat de Privacycommissie haar zaken eerst op nationaal vlak op orde krijgt.

De overgrote meerderheid van de bedrijven in ons land zijn onvoldoende op de hoogte van de bestaande privacywetgeving (laat staan over de nieuwe GDPR). Men bereikt altijd veel meer met opleiding en bewustwording, dan met dure procedures – zoals die tegen Facebook – waar enkel de advocaten in kwestie beter van worden. De grote budgetten die aan die rechtszaak worden gehangen, konden volgens hem veel nuttiger worden besteed. Zijn conclusie: “Ik stel voor dat de Privacycommissie dus eerst voor België haar prioriteiten verscherpt en daarna pas op Europees niveau gaat meespelen.”

 

Lees de volledige opiniebijdrage bij VRT Nieuws