Android verzamelt data van gebruikers, ook als locatiegegevens af staan

Uit een onderzoek van de Amerikaanse technologiesite Quartz blijkt dat smartphones locatiegerelateerde gegevens naar Google, ook wanneer de optie ‘locatiegegevens’ uitgeschakeld is en er geen apps actief zijn. Sinds begin 2017 worden locatiegegevens systematisch verstuurd wanneer een Android-apparaat in de omgeving van een zendmast komt. Dat gebeurt zelfs als er geen simkaart in het toestel zit. Zo krijgt Google persoonsgegevens binnen die een duidelijke inbreuk vormen op de privacy van gebruikers.

Google heeft de praktijk ook toegegeven tegenover Quartz. Locatiegegevens zouden bijgevoegd zijn aan informatie die wordt verstuurd naar een Android-systeem dat push- en chatberichten beheert. Een woordvoerder vertelt dat de gegevens gebruikt noch opgeslagen zijn en dat het bedrijf stappen onderneemt om de dataverzameling stop te zetten. Hoe de locatiegegevens van zendmasten het berichtensysteem in de eerste plaats moest verbeteren, is niet duidelijk.

— bron: Quartz