Comité P: “Screening Tomorrowland deugde niet”

28 van de 33 festivalgangers die deze zomer van de politie op Tomorrowland niet binnen mochten, zijn ten onrechte geweigerd. Dat blijkt uit een rapport van het Comité P. Het rapport maakt een analyse van de voorafgaande screenings die de federale politie van de festivalgangers uitvoerde. “De vaststelling dat 28 personen ten onrechte een negatief advies gekregen te hebben, werd ter kennis gebracht bij de coördinator van de federale politie voor aanvang van het eerste weekend Tomorrowland. Die heeft er echter voor geopteerd om de genomen beslissing te handhaven”, staat in het rapport. Drie mensen stapten kort voor het festival zelfs naar de rechter in kortgeding en kregen gelijk, waardoor ze toch nog naar het festival mochten.

Uit het onderzoek van het Comité P blijkt ook er slechts 29.186 mensen werden gecontroleerd, lang niet alle 360.000 festivalgangers dus. “Er werden telkens grote en kleinere hiaten vastgesteld, waardoor de kwaliteit van de eigenlijke screening finaal te wensen overlaat. Zeker als de vooraf vastgelegde criteria niet correct toegepast zijn.” Het Comité P wil nu dat Binnenlandse Zaken samen met de politie een nieuwe regeling voor die screenings opstelt.

Conclusie

Bereikte men met dit alles zijn doel? Namelijk het uitsluiten van risicopersonen? Volgens het Comité P lijkt het antwoord op deze vraag negatief door de vele hiaten die vastgesteld werden en het beperkte deel festivalgangers dat gescreend werd.

— bron: VTM Nieuws