Art & Surveillance /// Mozilla financiert kunst over privacy en security

Mozilla zoekt kunstenaars, mediaproducenten en verhalenvertellers met ideeën om mensen over surveillance, tracking en hacking bewust te maken. Via een speciale mediabeurs zijn er bedragen van 10.000 tot 35.000 dollar beschikbaar voor films, apps, verhalen en andere mediavormen die over massasurveillance en de erosie van privacy gaan.

“We seek to support producers creating work on the web, about the web, and for a broad public. Producers should share Mozilla’s concern that the private communications of internet citizens are increasingly being monitored and monetized by state and corporate actors.”

Mozilla geeft zelf alvast een voorbeeld.

“Imagine: An open-source browser extension that reveals how much Facebook really knows about you. Or artwork and journalism that examine how women’s personal data is tracked and commodified online.”

Met de oproep mikt Mozilla vooral op Europa en Latijns-Amerika. Deadline voor de aanvragen is 31 december 2017. De selectie volgt in januari.

Data Selfie

In het recente verleden maakte Mozilla met een vergelijkbare beurs al de ontwikkeling mogelijk van onder meer Chrome extensie Data Selfie (“Get back your Facebook data”) en datasucker Chupadados (“the hidden faces of our beloved technologies”).

Data Selfie – Chrome extension from DATA X on Vimeo.