Indienet, het anarchistische internet van Aral Balkan wordt binnenkort getest in Gent

VICE sprak met Aral Balkan die samen met Laura Kalbag werkt aan Indienet, een alternatief internet waar mensen hun privacy terugkrijgen. Dat moet radicaal anders zijn dan de huidige situatie waar gigantische bedrijven als Google rijk worden met de verkoop van persoonlijke informatie van miljarden mensen in ruil voor gratis diensten. Voor dat Indienet inspireren ze zich op het vrije internet van de jaren 90, door Balkan omschreven als een “ethische en democratische periode aan het begin van het computertijdperk die toont dat het mogelijk is om van technologie te genieten zonder dat je getrackt wordt.” Die weg willen Balkan en Kalbag opnieuw inslaan.

“Het doel is om mensen een eigen plek op het internet te geven. Een plek die zij controleren. Zie het als een eigen website, maar dan wel op een sociale manier. Dus stel je voor dat Facebook in een biljoen stukjes wordt opgedeeld en iedereen daar een eigen deel van krijgt. Dit gaan we doen door iedereen een soort eigen website te geven. Facebook bestaat in ons ideale toekomstbeeld niet meer. Met Indienet communiceer je weer vanuit je privéplekje. Je krijgt nog wel gewoon posts in een timeline zoals je gewend bent, maar er luistert geen derde partij mee. (…) Wat wij garanderen is dat als je gebruikt maakt van Indienet wij je niet zullen tracken en dat je privéberichten niet kunnen worden gelezen omdat ze worden beschermd door de beste cryptografie die vandaag beschikbaar is. Ook is alles wat we doen openbaar, iedereen kan de broncode doorzien en verifiëren.”

“Je moet Indienet zien als een netwerk. Je hebt nog steeds een server (die alleen van jou is). Indienet is deel van het bestaande internet en Web. Het Indienet gebruikt webtechnologie en werkt samen met de nieuwe W3C standaard ActivityPub (een standaard voor gedecentraliseerde sociale netwerken, red.). Ons doel is niet om een internet te creëren waar niet meer getrackt wordt. Maar ons systeem geeft je wel de mogelijkheid om te kiezen of je iets openbaar wilt laten zijn of privé. Als je voor privé kiest. Dan zijn je berichten end-to-end encrypted. Wat betekent dat ze niet gelezen kunnen worden door andere partijen.”

Met dat Indienet zou de stad Gent dus binnenkort willen experimenteren.

“De pilot zal binnen een paar maanden gelanceerd worden in Gent. De eerste gebruikers zullen er dan binnen een paar maanden mee kunnen gaan experimenteren en spelen. Voor het grotere publiek zal er dit jaar nog een demonstratie gegeven worden. Het is de bedoeling dat vanuit Gent andere steden en landen het gaan oppikken.”

Waarom in Gent?

“Omdat Gent een progressieve stad is. Het hoofd van strategie (Karl-Filip) en het hoofd van overleg (Martine) hadden al initiatieven zoals City of People. Zij vroegen mij het openingspraatje te houden tijdens een conferentie over de toekomst van de stad (Foreplay). Ik deed wat onderzoek en realiseerde me dat we dezelfde ideeën hadden. Dus veranderde ik dat praatje in een voorstel voor de stad: een internet dat weer van mensen is, in een stad die van mensen is. Ik stelde voor dit in Gent te starten en dat ik hen zou helpen het te bouwen als ze ermee zouden instemmen. Ze kwamen overeen. Dus zo gezegd zo gedaan. Gent is alleen nog maar het begin. Het laat wel zien dat zulke projecten gesteund kunnen worden door de gewone mens (de stad steunt ons) en dat er dus manieren zijn om technologie te ontwikkelen zonder samen te werken met multinationals die data tracken.”

Het anarchistische internet van Aral Balkan wordt binnenkort getest in Gent