Negatief advies Privacycommissie voor vingerafdrukken op identiteitskaart

De Privacycommissie heeft een negatief advies gegeven over het toevoegen van vingerafdrukken aan identiteitskaarten. De federale regering wil de maatregel vanaf volgend jaar invoeren, maar de commissie schiet het voorontwerp van de wet af wegens “overmatig” en “niet conform de privacywet”. De regering acht de maatregel nodig om identiteitskaarten beter te kunnen controleren op vervalsing, maar de Privacycommissie verwijt de regering dat ze geen cijfers of andere gegevens aanbrengt over bewezen gevallen van fraude om de maatregel te rechtvaardigen. “Het nemen van vingerafdrukken van een volledige bevolking is geen onschuldige maatregel op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is een intrusieve maatregel”, schrijft de Privacycommissie in haar advies. – bron: Belga