Bodycams tijdens Gentse Feesten

Tijdens de Gentse Feesten zet de politie voor het eerst bodycams in. Het gaat om een proefproject dat enkel tijdens de feesten zal lopen. De camera’s zullen tien dagen lang binnen de feestenzone door vijf agenten gedragen worden. Er volgt later een evaluatie en als die positief is, worden de bodycams later ook ingezet voor andere grote evenementen of zelfs in de gewone werking. — bron: VRTNieuws

Wat zegt de wet over bodycams?

Het gebruik van bodycams wordt geregeld in de camerawet die sedert 25 mei (gelijktijdig met de GDPR) in werking is getreden. We lichten het luikje over bodycams even toe in heldere taal.

De agenten zijn verplicht om de bodycam op een zichtbare plaats te dragen (bv. de borstkas). Tijdens een interventie moet de agent in de mate van het mogelijke duidelijk maken dat de camera filmt (wat niet wil zeggen dat ze toestemming moeten vragen om te filmen). Filmen mag alleen als dat nodig is voor de algemene veiligheid. Zolang er geen interventie nodig is, mag de camera dus in principe niet filmen.

De toegangsrechten tot de opnames moeten beveiligd en beperkt worden. Als iemand toegang wil tot de beelden, kan dat enkel tot 1 maand na de opnames. De toegang moet ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een opdracht én grondig gemotiveerd worden. De opnames worden maximaal 12 maanden bewaard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Eventueel kunnen de beelden hierna wel geanonimiseerd worden om te dienen als lesmateriaal voor de politieopleiding(en).

De politie is bovendien verplicht om alle camera’s die ze gebruiken, dus ook bodycams, te registeren.

Of dat allemaal voldoende is om onze privacy te garanderen? Dat zal in de toekomst nog moeten blijken. Of het de criminaliteit doet dalen? Dat zou ons ten sterkste verwonderen. Op dat gebied zijn bodycams in hetzelfde bedje ziek als alle bewakingscamera’s. Ze geven vooral een vals gevoel van veiligheid.