De nepstrijd tegen het nepnieuws

Jonas Maebe schreef voor Apache een mooie bijdrage over onder meer de manier waarop de Europese Commissie zonder verpinken de Facebooks en Googles van deze wereld tot hoeders van de Europese grondrechten gebombardeerd heeft. Of, anders gezegd, hoe we het handhaven van onze grondrechten uitbesteden aan reclamebedrijven.

“Systematisch worden meer en meer beslissingen over wat illegaal is uitbesteed aan online platformen. Vervolgens worden convenanten tussen overheden en deze platformen afgesloten om ook niet-illegale inhoud te verwijderen. De publieke middelen en het gezag van Europol worden ingezet om dergelijke inhoud op te sporen en te rapporteren. Ten slotte wordt de platformen aangeraden om meldingen van bepaalde groepen minder te controleren, en zijn er nu en dan pogingen om platformen zelf aansprakelijk te stellen voor het gedrag van hun gebruikers. Dit zou hen uiteraard enkel meer geneigd maken om controversiële inhoud preventief te wissen. Het volgende ophefmakende artikel van Apache zou u dan misschien niet meer op Facebook of Twitter terugvinden.”

“Wanneer een overheid maatregelen neemt, worden deze steeds getoetst aan het Europees Handvest. De proportionaliteit, doelmatigheid en subsidiariteit moeten gerespecteerd worden in het licht van fundamentele grondrechten zoals het recht op vrije meningsuiting, geen arbitraire toepassing van wetten, en het recht op een eerlijk proces. Bepaalde categorieën van ongewenst gedrag niet direct vervolgen of zelfs niet illegaal maken, maar in plaats daarvan online platformen “aanmoedigen” er actie tegen te ondernemen, ondergraaft deze fundamenten van onze rechtsstaat op weinig subtiele wijze.”

Lees meer bij Apache (en een engelstalige versie bij EDRi)