DeJuristen willen wet rond vingerafdrukken op eID aanvechten voor Grondwettelijk Hof

Als het wetsontwerp rond de digitale vingerafdrukken op de identiteitskaart in de huidige vorm wordt goedgekeurd, dan zal de tekst worden aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Dat kondigde jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert van het kantoor deJuristen aan. “Op een gegeven moment heb je er wel genoeg opiniestukken over geschreven en wordt het tijd om de juridische weg te bewandelen.”

Het toevoegen van digitale vingerafdrukken aan de identiteitskaart is een buitenproportionele inbreuk op de privacy, die weinig toevoegt aan de veiligheid, zo luidt de kritiek. “Als de wet er in deze vorm doorkomt, dan zullen we die sowieso aanvechten bij het Grondwettelijk Hof”, zegt Matthias Dobbelaere-Welvaert. “De overheid wil steeds meer informatie over ons. Dat zal wellicht zo blijven duren tot haar juridisch een halt wordt toegeroepen.” Hij ziet zich gesteund door het ongunstige advies dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie) had afgeleverd. “Dat is een instelling die maar zelden scherpe bewoordingen hanteert, maar hier wel opvallend kritisch voor was en vraagtekens plaatste bij het nemen van vingerafdrukken van een volledige bevolking”, zegt de jurist. Dobbelaere-Welvaert laat ook verstaan dat hij waarschijnlijk niet in zijn eentje naar het Grondwettelijk Hof zal stappen. “Maar voorlopig zijn er alleen nog maar verkennende gesprekken bezig.”

– bron: Data News