Stand van zaken GDPR in België: 317 meldingen van datalekken sinds invoering

Sinds de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR of AVG) op 25 mei in werking trad, telt de Gegevensbeschermingsautoriteit al 317 meldingen van datalekken. In heel 2017 waren er dat 13. De toename laat zich uiteraard verklaren door de meldplicht die in de GDPR werd uitgebreid naar alle sectoren en niet enkel meer voor telecombedrijven geldt. De meeste meldingen komen nu uit de gezondheidszorg, gevolgd door verzekeringen, openbaar bestuur en defensie, telecommunicatie en de financiële dienstverlening.

Verder werden er sinds de invoering van de GDPR 3.599 informatievragen gesteld (2.145 in 2017), 148 klachten of verzoeken ingediend (76 in 2017) en 137 adviesdossiers geopend (44 in 2017). Ook het aantal data protection officers (functionarissen die moeten instaan voor de gegevensbescherming) is gevoelig gestegen. Momenteel zijn er in ons land 3.540 dpo’s, waarvan de ruime meerderheid (2.551 om precies te zijn) na 25 mei aangesteld werd.

Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit tonen de cijfers de impact van de GDPR, maar blijft de nood aan advies en begeleiding hoog. De GBA start daarom onder meer met een nieuwe informatieve videocampagne. Ze benadrukt verder dat de inspectietaken en het opleggen van administratieve sancties ondertussen operationeel zijn en dat de eerste inspecties al aan de gang zijn. Voorlopig zijn er nog geen dossiers naar de geschillenkamer doorgestuurd voor een behandeling ten gronde.

— bron: datanews