“We capituleren wel heel snel als burger”

“We hebben sinds de aanslagen veel opgegeven. We gaan mee in het veiligheidsdenken en zijn bereid een prijs te betalen. Terwijl iedereen nochtans het recht heeft op privacy. Meer nog: mijn privacy is ook mijn veiligheid. Als geweten is waar ik op elk moment van de dag ben, dan is dat een bedreiging voor mijn veiligheid. Al die gegevens kunnen in verkeerde handen terechtkomen. We capituleren wel heel snel als burger.”

Paul Ponsaers, professor emeritus van de Universiteit Gent en in het verleden voorzitter van het Centrum voor Politiestudies, in We zijn gezien. Van angstklimaat naar controlecultuur