Een pleidooi voor contant geld

“Contant geld is ouderwets, soms onhandig, en vaak niet aanwezig als we willen dat het er is. Maar het voelt ook steeds meer als een vorm van verzet. Het gebruik ervan is storend – voor bedrijven en overheden. Laten we er dus meer gebruik van maken.”

Peter Ormerod pleit in the Guardian voor het behoud van cash als betaalmiddel. Het is een standpunt dat steeds meer tegen de tijdgeest lijkt in te gaan, maar – zoals Ormerod het beargumenteert – om verschillende redenen cruciaal is. Niet in het minst voor onze privacy.

“Contant geld vereist geen ondoorzichtige software; er komen geen computersystemen aan te pas. Cashloze betalingen daarentegen zijn onderworpen aan een steeds uitgebreider, geavanceerder en opdringeriger surveillance apparaat. Contante transacties verlopen tussen jou en de verkoper; alle andere transacties introduceren bedrijven in de transactie waar we nauwelijks zicht op hebben (of zelfs weet van hebben) en die we zo goed als niet ter verantwoording kunnen roepen. Met cashloze betalingen worden onze uitgaven makkelijk te volgen en worden ze de zoveelste prooi voor dataminers.”

“Bedrijven zijn erin geslaagd sommige delen van ons leven een tikkeltje makkelijker te maken. Maar “in ruil” beschikken ze nu over gedetailleerde informatie over hoe we eruit zien, wat we ontspannend vinden, waar we reizen, met wie we communiceren, wat we kopen, waar we het kopen, wat we eten. Het is alsof we in een virtueel panopticum leven – eentje dat we zelf hebben helpen opbouwen. De openbare ruimte verdwijnt, maar dat geldt ook voor de echte privé-ruimte. Welke ruimte blijft er dan nog over voor de mensheid?”

“Het is niet evident om rationele argumenten in te brengen tegen zaken die het leven makkelijker maken. Ik ben net als iedereen eerder geneigd om met een beetje plastic voor een piepend apparaat te staan zwaaien, zodat ik het gedoe van op zoek te moeten gaan naar wat cash kan vermijden. Maar die schijnbare vrijheid van een wereld zonder contant geld is twijfelachtig: het is vrijheid binnen een systeem dat weinigen van ons echt begrijpen, een systeem dat overigens gevoelig is voor mislukking – zoals blijkt telkens als betalingssystemen het laten afweten. Er zit zeker iets huiveringwekkend in de visie van een wereld waar de eenvoudige menselijke praktijk van kopen en verkopen alleen mogelijk wordt als er toestemming is van een geniepige entiteit.”

Going contactless is gloriously convenient – for all the wrong people