Aantal klachten bij Gegevensbeschermingsautoriteit met 57 procent toegenomen

Het aantal klachten over privacy zijn in België in een jaar tijd met 57 procent gestegen. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ontving 340 klachten sinds de GDPR, de algemene verordening gegevensbescherming, een jaar geleden in voege trad. In dezelfde tijdspanne werden het jaar voordien 216 klachten ingediend. De meest voorkomende thema’s zijn bewakingscamera’s, problemen met direct marketing en verzet tegen een verwerking van gegevens. De toename van klachten over de verwerking van persoonsgegevens valt volgens de GBA te verklaren door het verhoogde bewustzijn van de burgers sinds de GDPR en enkele recente schandalen. Burgers hechten meer belang aan gegevensbescherming en hun privacyrechten. Dit blijkt ook uit de forse toename (43 procent) van vragen om informatie: van 4.551 naar 6.514 vorig jaar. – bron: Belga